Procesledelse

Proces handler om at være på vej, og på hvilken måde vi bevæger os på vej mod målet. Målet styrkes og deltagernes ejerskab forankres ved at kvalificere vejen/processen dertil.

Proceslederens opgave er at skabe befordrende rammer og vælge de procesmetoder som bedst understøtter succeskriterierne for processen og det ønskede outcome.

Med nærvær og udfordring ledes deltagerne igennem processerne, som samtidig er konkrete, fokuserede og fremadrettede. Jeg udfordrer jer med spørgsmål, øvelser eller input undervejs hvor det kan være befordrende;

I én situation er det måske fordybelsen der skal understøttes – eller modet til at få sagt det der skal siges, andre gange fremdriften.

Ingen processer er ens men alligevel er der nok en fællesnævner for mange af de processer jeg arbejder med;  Organisationenen er klar til at tage det næste skridt, men har behov for en afklaringsproces for at finde ud af hvilket skridt der er det rigtige.

Det kan eksempelvis være spørgsmål som:

 • Hvad skal fundamentet være for vores fremtidige samarbejde?
 • Hvad skal vi ændre for at skabe bedre trivsel?
 • Hvilke værdier skal være de bærende og hvordan er de meningsfulde for os?
 • Hvad er vores formål? Hvad er vores fælles forståelse af “hvad vi er sat i verden for”?
 • Hvad er vores vision? Og hvordan gør vi den operationaliser-bar?
 • Hvad er vore strategiske mål – og hvad er vores handleplan?
 • Hvordan skaber vi bedre og mere effektive møder?
 • Hvordan bliver vi et high-performance team?
 • Hvordan bliver vi bedre til at bruge vore styrker og udvikle vore svagheder?
 • Hvordan bliver vi bedre end konkurrenterne?
 • Hvordan bliver vi bedre til at samarbejde på tværs i organisationen?
 • Hvordan bliver vi bedre til at lære af en proces, et projekt….eller vore fejl.
 • Hvordan genfinder vi arbejdsglæden?

…blot for at nævne nogle eksempler!

At være Jeres procesleder igennem en afklaringsproces, handler for mig om at være katalysator for at I bliver tydelige og formulerede omkring det, I gerne vil. Men også om at udfordre problemstillingen og bidrage med nye perspektiver, som fører jer til at finde den løsning I vil tage ejerskab for og som I mener passer til Jeres udfordring.

Kontakt Kirsten
Telefon: (+45) 2670 9897 E-mail: kirsten@kampp.dk
Er du den leder du ønsker at være?
Dygtige ledere kan mærkes, når de er på. Vi kan tydeligt fornemme hvem de er, hvad de står for og hvad de vil.

Ledere der har indsigt I hvem de selv er, - kender deres egne grundlæggende værdier og som tør at efterleve dem, er de ledere vi omtaler som troværdige og autentiske.

Din evne til at være dig selv som menneske og som leder samt evnen til at skabe grobund for udvikling i de relationer du leder, er essensen i det stærke lederskab.

Styrker du kvaliteten af dit lederskab, træner du dine relationskompetencer, vil effekten snart kunne måles på medarbejdernes trivsel, kunderelationen og dermed på resultaterne.

>> Se ydelser