Ydelser

Executive (Coaching)
Til direktører og ledere på de øverste ledelsesniveauer i organisationen
> Læs mere om Executive coaching

Leadership (coaching)
Alt godt lederskab starter med et stærkt personligt lederskab.
– bliv god til at være dig selv i dit lederskab
> Læs mere om Leadership coaching

Coaching af lederteams
Fra ledergruppe af succesfulde individualister til effektivt samarbejdende lederteam.
> Læs mere om teamcoaching

Procesledelse
Proces handler om at være på vej, og på hvilken måde vi bevæger os på vej mod målet. Målet styrkes og deltagernes ejerskab forankres ved at kvalificere vejen/processen dertil.
> Læs mere om procesledelse

Kontakt Kirsten
Telefon: (+45) 2670 9897 E-mail: kirsten@kampp.dk
Er du den leder du ønsker at være?
Dygtige ledere kan mærkes, når de er på. Vi kan tydeligt fornemme hvem de er, hvad de står for og hvad de vil.

Ledere der har indsigt I hvem de selv er, - kender deres egne grundlæggende værdier og som tør at efterleve dem, er de ledere vi omtaler som troværdige og autentiske.

Din evne til at være dig selv som menneske og som leder samt evnen til at skabe grobund for udvikling i de relationer du leder, er essensen i det stærke lederskab.

Styrker du kvaliteten af dit lederskab, træner du dine relationskompetencer, vil effekten snart kunne måles på medarbejdernes trivsel, kunderelationen og dermed på resultaterne.

>> Se ydelser